Църква Успение на Пресвета Богородица

август 6, 2012 Няма коментари »
Църква Успение на Пресвета Богородица

Църквата Успение Богородично в село Узунджово, община Хасково е една от първите в България. Построена е около 1500 г. По време на робството е разрушена от турците и на нейно място е построена джамия. В началото на 20 в. Турция връща имота на България и започва преустройството му в православен храм. При реставрацията са открити два средновековни надписа на арабски език с религиозно-философска тематика, които все още не са точно датирани. Обновени са всички икони и стенописи. Тревненският майстор уста Дарин Божков резбова нов иконостас, който с размерите си се нарежда сред трите най-внушителни в страната. На прозорците са поставени изящни витражи, изобразяващи сцени от живота на Божията майка. Глаголичната молитва е резбована за първи път в иконостас в храма „Успение Богородично” в хасковското село Узунджово.

„Успение на Пресвета Богородица“ е най-голямата селска църква в България. Тя по удивителен начин съчетава в себе си елементи от християнството и исляма.

Керван Сарай

Керван Сарай

И до днес е запазена част от оградата на изградения тогава Керван сарай.

През миналия век, църквата „Успение на Пресвета Богородица“ в с. Узунджово е обявена за паметник на културата.

Ето и какво разказват легендите, според Wikipedia:
Според местно предание по време на османското нашествие е разрушено тогавашното село и църквата му „Успение Богородично“. По заповед на султан Баязид на мястото на разрушеното селище е изграден крайпътен хан, около който впоследствие възниква малко турско селище под името Узунджа ова. Известният османски пътешественик Евлия Челеби посещава Узунджово в края на 17 век и пише следното:
„ После минахме град Харманли и за 5 часа стигнахме в град Узунджа ова, сред едно широко поле на територията на Чирменския санджак. Има един голям, приличащ на крепост хан, подобен на който може да бъде само оня сарай в Татар Пазарджик, построен от Мактул Ибрахим паша. По своята здравина тази бележита постройка може би е по-здрава от оная в Пазарджик. Има 80 огнища, уютен отвън и отвътре, с голям обор – това е един импозантен хан. Градът има една джамия, няколко малки ханчета, една оживена чаршия с две железни врати, прилични на врати на крепост, като всички са покрити със синкаво олово. Има още около сто бедняшки къщи, но няма вода. “
Не се знае кога точно е построена джамията. Според изследването на Ибрахим Татарлъ за османските култови сгради и надписи джамията е дело на известния османски архитект Синан. За това свое предположение обаче Татарлъ не дава конкретен източник. Според други сведения тя е строена от българския майстор Лальо Кръстев като на западните прозорци има оставени каменна гравюра — преплетени лале и кръст, едното и до ден днешен още си е на мястото, а другото е в Хасковския исторически музей.
След освобождението турското население на Узунджово се изселва. Кервансараят и другите обществени сгради на прочутия Узунджовски панаир са разрушени като е запазена само джамията и един от входовете на големия кервансарай. Джамията е занемарена до момента докато не се срутва селската църква „Свети Йован Кръстител“, строена през 1857 година. Тогава узунджовското църковно настоятелство взема решение да присбособи изоставената джамия в църква, тъй като нямат средства за нова църква. За целта сградата на джамията е дадена на селската община на редовно заседание на Х-то Обикновено народно събрание за ползване като църковен имот. Узунджовци обаче трудно приемат идеята старата джамия да бъде превърната в църква и се взема ново решени тя да бъде разрушена и от строителния материал да бъде построена нова селска църква. След тригодишни спорове надделява идеята, че все пак джамията трябва да бъде запазена за поколенията и преустроена в църква. През 2007 година църкварта е ремонтирана основно и е преосветана от пловдивския митрополит Николай на 9 септември 2007 година.
buy xanax no prescription xanax online without prescription klonopin online pharmacy buy ativan online buy xanax no prescription buy xanax online buy valium online valium for sale tramadol online no prescription xanax online no prescription tramadol online no prescription buy valium online tramadol online no prescription

Подобни статии

Коментари са забранени.