Игри на личността 8.1

декември 22, 2013 Няма коментари »
Игри на личността 8.1

Видеоинсталацията „Игри на личността 8.1” разказва в първо лице как технологиите подчертават човешката индивидуалност. Автор на концепцията и дизайна е Боян Петрушевски, заснемане – Иван Мурджев, звук – Димитър Галилеев, монтаж – Христо Йоргов, текст – Димитър Пижев, асистент е Кристина Лалчев.

Майкрософт България заедно с модния дизайнер Боян Петрушевски представиха модната видеоинсталация „Игри на личността 8.1“. Проектът свързва нематериалния свят на софтуерните технологии и материалността на дрехата, откривайки неподозирани допирни точки.
IMG_3701IMG_3803
„Игри на личността 8.1” e едновременно автопортрет и портрет на съвремието. В търсенето на своята собствена форма, чрез преплитането на дреха и филм, дизайнерът отвежда зрителя на един нов вид пътуване – експеримент към себе си, отвъд материята и границите на съзнанието с помощта на технологиите. Отваряйки рамките на личността, авторът анализира свободата да моделираме себе си посредством технологиите в един нестихващ процес.
IMG_3819IMG_3830
Проектът „Игри на личността 8.1“ е постмодерна версия на Витрувианския човек на Леонардо и разкрива неподозирани територии, където възможностите за модулиране и моделиране на действителността стават безкрайни. Резултатът зависи от избора, търсеното удобство, функционалността. Пространство отвъд времето и време отвъд пространството в пресечната точка. В този център на преплитане между мода и технологии се разкрива човекът в неговата най-дълбока същност – играта. Homo ludens, играещият човек, генератор на творческа енергия и промяна. Защото, по думите на Фридрих Шилер, „човекът играе само там, където е човек в пълното значение на думата, и е изцяло човек само там, където играе”. Кой къде ще се озове зависи единствено и само от личния ни избор.

Подобни статии

Коментирай