Зазоряване на човешката душа

ноември 24, 2012 Няма коментари »
Зазоряване на човешката душа

Човешкият дух е минал през всички форми на живота и постоянно ги е напускал, докато най-после е дошъл до последната, човешката форма. Човек е минал през различни раси, сегашната раса е петата. Идва ред на шестата раса, която носи новите и светли идеи. И в тази раса няма да остане завинаги. Целта на човека е да върви напред. Да дойде до положението на ангел. Да бъде господар на себе си и на вселената. Да бъде истински съработник на Бога.

ПРОБУЖДАНЕ
Събуждането на човека се определя от неговата благодарност. Само онзи може да се събуди, който е благодарен за всичко.

ПРИМИРЕНИЕ
Какво значи да се примири човек – при каквито и условия да се намира той, да не остане нито едно горчиво чувство в душата му.

ДАВАНЕ
Даването е един от великите процеси в природата. Даваш ли ще ти се даде. Стани извор, който постоянно дава.

ВЪЗЛИЗАНЕ
Всяко страдание е признак, че започва нещо ново, което трябва да научиш. Скръбта слиза, радостта възлиза.

ВДИГАНЕ
Хиляди години са изминали, докато великият дух на живота възпита човека. И пробуди душата любов към духовния свят, която да го отправи към оня велик и всемирен стремеж, който ние наричаме духовното вдигане.

ОТВАРЯНЕ
Вратата на твоя ум и твоето сърце трябва да бъде всякога отворена .

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Когато човек реши да служи на Бога, тогава той се освобождава от тежката си съдба, от тъмното робство, в което е изпаднал. Тогава ще паднат оковите, които свързват нозете му.

ПЛЯСКАНЕ
Въодушевявайте се от това, което имате. Защо трябва да се обезсърчавате? Радвайте се на всичко, което ви е дадено.

ЧИСТЕНЕ
Чистият живот дава чиста кръв. Потребна ви е чистота.

ЛЕТЕНЕ
Червеят пълзи по земята, защото сам си е избрал този начин на живот. Един ден, когато се превърне в пеперуда, той ще напусне старият си живот и ще навлезе в нов, с по-добри условия.

ЕВЕРА
Като изучава посоката на своето движение, човек се домогва до истината, която е толкова необходима за човешкият ум, колкото светлината за неговите очи.

СКАЧАНЕ
Бог говори чрез всичко живо и ви поздравява.

ТЪКАНЕ
Всяка мисъл, всяко чувство, всяко действие е облечено в известен цвят като в дреха. Може да се каже, че човек е изтъкан. Съгради дома си от нишките на любовта. Изплети го от нишките на мъдростта. Укрепи го с нишките на истината.

МИСЛИ
Всички съвременни хора страдат от силата на своя ум.Човек трябва да съзнава, че е във връзка с милиони умове на земята, както и на онзи свят. Ако тази връзка е правилна и резултатите от неговия живот, ще бъдат добри. Мисълта е най-големият фактор на Вселената.

Подобни статии

Коментирай