Днес е Велики петък!

април 13, 2012 Няма коментари »
Днес е Велики петък!
Днес е Велики петък!

Днес е Велики петък!

Днес e Велики петък, почитан от всички християни. Разпети петък – деня, в който е разпнат Божият син Иисус Христос, за да стане изкупителна жертва за греховете на човечеството.
На Разпети петък от 8 ч сутринта започва вечерна служба с т.нар. Царски часове. Първият час е времето от 6 до 9 сутринта – началото на нашите трудове, Третият обхваща времето от 9 до 12 часа и напомня за слизането на Светия Дух над апостолите, което се е случило в този час. Шестият час (от 12 до 15 часа) е възпоминанието за Христовото разпятие. Деветият пък е възпоминанието за кръстната смърт на Спасителя на човешкия род. Тъй като познаваме в господа Иисуса Христа Бога, но и царя – владетеля на Небесното царство, то на големите Господски празници Часовете имат още по-тържествени и тематични тесктове за четене и песнопения. Това отличава Царските часове от обикновените.
Около 9,30 ч сутринта започва вечернята с изнасянето на плащаницата насред храма и поставянето й на подготвена за целта маса. Всички богомолци минават под плащаницата. Това се приема като символично съпогребване с Христа, тоест на погребване на тленното, на греховете човешки, които Христос изкупва с кръстната Си смърт.
Прието е хората да оставят цветя и боядисани от предния ден яйца като дар за храма.
Плащаницата остава в средата на храма до 19 часа, за да могат всички да минат под нея. В 19 часа започва чинът на опелото Христово. След това народът излиза и обикаля около храма (лития). Отпред вървят с изнесената плащаница всички свещеници в пълно облачение – одеждите, които се обличат само за богослужение, и то, когато се извършват тайнствата в църквата. После свещениците застават на входа на църквата с вдигнатата плащаница, под която хората отново влизат в храма.
Макар и да е вечер, службата се нарича утреня. Това различно обозначаване на нощта и деня в православието има богословски смисъл – в Писанието се казва: „Беше нощ, беше ден – ден един!” – тоест денят произхожда от нощта.

Подобни статии

Коментари са забранени.