Деветашката пещера

септември 12, 2012 Няма коментари »
Деветашката пещера


Деветашката пещера се намира на 10км от село Деветаки, Ловешко. Тя е сред най-големите в България, с обща площ 20 400 кв.м., височина 60м. И дължина 2 442м. В миналото е била военен обект за съхранение на петрол, храни от държавният резерв, както и за разполагане на ракетни установки.

През 1996г пещерата е обявена за Защитен обект. Тя е подслон за: 12 вида защитени земноводни, смок мишкар (включен в Червената книга), южен гребенест тритон, жаба дървесница, обикновена блатна констенурка, шипоопашата костенурка (внесена в Световния червен списък), 82 вида птици (13 от които включени в Червената книга), 34 вида бозайници (4 от които внесени в Червената книга на България, а 15 — в световния червен списък) и 9 вида прилепи.

През 2011 година, по време на снимките на филма „Непобедимите 2“ в Деветашката пещера, по оценка на експертите, прилепите драстично са намалели.Шумовото замърсяване в пещерата събуди дребните бозайници и голяма част от тях умряха от глад и изтощение. Опасният период за прилепите е от края на май, до началото на август. Следователно има забрана за посещение на пещерата, но това не спира туристите, да разгледат тази забележителност.

Аз избрах месец септември, за посещение, но дори тогава има участъци, които имат забранителни табели, заради размножителният период на прилепите. Има два начина да стигнете до пещерата.

Екопътека

Екопътека


Табелите са малки и едва видими. Може да стигнете с кола до обособен паркинг, или да вървите по стръмна, панорамна екопътека.

Подобни статии

Коментирай